Wystąpiliśmy 7 stycznia z Fisherem w koncercie charytatywnym